Reportovací nástroj je univerzální software určený pro reportování bezpečnostních událostí leteckých organizací. Funkce systému zahrnují:

  • tvorba bezpečnostních hlášení
  • klasifikace závažnosti bezpečnostního hlášení
  • rozbor posloupnosti dílčích událostí, faktorů a jejich klasifikace
  • statistické vyhodnocení klasifikovaných faktorů a událostí

Systém je vytvářen a testován ve spolupráci s partnery projektu.

Nástroj je uvolněn pod licencí LGPL v.3 a jeho zdrojové kódy jsou dostupné na GitHub.

Demo verze reportovacího nástroje je dostupná na adrese https://www.inbas.cz/reporting-tool-public. Do demo verze se lze přihlásit ukázkovým uživatelem example@inbas.cz a heslem Example01.