Pro koho je webová služba určena ?

Chcete zlepšit kvalitu hlášení o bezpečnostních událostech ? Pošlete vámi vytvořený report ve formátu E5X naší webové službě a ta vám na oplátku vrátí atributy a faktory, které jsou pro vaši událost relevantní. nabízené atributy a faktory jsou založeny na expertní znalosti a rovněž na učení se z historie používání služby.

Webová služba je jednoduchá REST služba s velkými možnostmi konfigurace pro váš konkrétní případ. V další sekci je její použití rozebráno podrobněji.

Použití služby

Webová služba slouží k získání dynamicky vytvořeného formuláře, na základě aktuálně vyplněného záznamu o události ve formátu E5X. Služba je dostupná na adrese http://dev.inbas.cz:8080/sempipes-ans/resources

Vstupem je soubor ve formátu E5X. 

Výstupem je formulář ve formátu JSON-LD.

Služba poskytuje následující operace:

1) registrace souboru E5X na server

POST /sempipes-ans/resources HTTP/1.1
Host: dev.inbas.cz:8080
Content-type: application/octet-stream
Content-Length: <CONTENT_LENGTH>
Obsah datového souboru E5X tvoři obsah (payload) HTTP dotazu. Volitelně je možné místo souboru ve formátu E5X zaslat službě jako payload obsah archivu (E5X soubor má podobu ZIP souboru) ve formátu XML. V takovém případě je nutné upravit Content Type takto:
Content-type: application/xml
Jiné druhy obsahu nejsou podporovány.
 
Server odpoví datovou zprávou ve formátu JSON, jejíž příklad je uveden níže.
{
 "id":"41ae160f-b9bc-406c-b96b-be7e906225ed",
 "persistentUri":"http://onto.fel.cvut.cz/resources/41ae160f-b9bc-406c-b96b-be7e906225ed",
 "alternativeUri":"http://dev.inbas.cz:8080/sempipes-ans/resources/41ae160f-b9bc-406c-b96b-be7e906225ed"
}
Hodnota atributu 'persistentUri' je identifikátorem pro daný E5X soubor na server pro použití v dalším kroku.
 
2) vygenerování formuláře
GET /sempipes-ans/service?id=e5x-report-hint&e5xResourceUri=http://onto.fel.cvut.cz/resources/41ae160f-b9bc-406c-b96b-be7e906225ed HTTP/1.1
Host: dev.inbas.cz:8080
Accept: */*

Parametr 'e5xResourceUri' odkazuje na hodnotu atributu 'persistentUri' získaném v kroku 1. Kompletní seznam parametrů služby je možné nalézt na http://dev.inbas.cz:8080/sempipes-ans/service?id=e5x-report-hint-help.

Server odpoví datovou zprávou ve formátu JSON-LD, jejíž příklad je uveden níže. Odpověď serveru může kolísat v řádu desítek sekund. :

​{
 "@id" : "http://onto.fel.cvut.cz/resources/b2aa6e5c-f572-449f-8ffa-114a7eb00a2f",
 "has-possible-attribute-type" : [ "http://onto.fel.cvut.cz/ontologies/eccairs/aviation-3.4.0.2/a-102", "http://onto.fel.cvut.cz/ontologies/eccairs/aviation-3.4.0.2/a-105" ],
 "@context" : {
  "has-possible-attribute-type" : {
   "@id" : "http://onto.fel.cvut.cz/ontologies/aviation/e5x-enhancement-model/has-possible-attribute-type",
   "@type" : "@id"
  },
  "rdf" : "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#",
  "rdfs" : "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 }
}

Tato datová zpráva obsahuje popis atributů, které server doporučuje na základě vloženého E5X záznamu, v tomto případě ECCAIRS atributu 102 a 105.

Ukázkový výstup pro 93 reportů vložených do webové služby sekvenčně je možné nalézt zde.

Kompletní struktura výstupu je možné vidět v následujících schématech: